⁅ بهترین اینچنت ها برای آیتم ها ⁆

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
اینچنت های مخصوص آرمورها

     Protection : این اینچنت باعث میشه که دمیج کمتری دریافت کنید و مقاومت بیشتری در برابر آسیب ها داشته باشید و آخرین لولش هم 4 هست
    Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد
    Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست.
    Thorns : این اینچنت باعث میشه که هنگامی که کسی بهتون دمیج میده خودش هم مقداری دمیج بخوره آخرین لول این هم 3 هست

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑵ اینچنت های مخصوص سپر

    Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد
    Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست.

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑶ اینچنت های مخصوص شمشیر

    Sharpness : مقدار آسیب رسانی شمشیر را افزایش می‌دهد.
    Looting : مقدار لوتی که بعد از کشتن هر ماب به دست می‌آورید را افزایش می‌دهد.
    Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست
    Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد  
    Fire Aspect : دشمنانتان را به آتش می‌کشد
    Knockback : باعث میشه هدف شما کمی پرتاب شود

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑷ اینچنت های مخصوص کمان

   Power : مقدار آسیب رسانی تیرهای شما را افزایش می‌دهد.  
   Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست.
   Punch : اهداف شما را به عقب پرتاب می‌کند.
   Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد
   Infinity : این اینچنت به شما تیر بی نهایت میده و با داشتن یک تیر میشه بی نهایت تیر زد اما روی یک کمان باید یا مندینگ انداخت یا اینفینیتی هردو باهم رو نمیشه استفاده کرد
   Flame : این اینچنت باعث آتش گرفتن هدف میشه

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑸ اینچنت های مخصوص بیل و تبر


  
    Efficiency : سرعت کندن بلاک‌ها را روی هر کدام از ابزار افزایش می‌دهد.
    Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست
    Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد  
    Fortune : این اینچنت باعث میشه تعداد آیتم هایی که با  کندن یک اور بلاک بدست میآورید رو افزایش پیدا کند
    Silk Touch: این اینچنت به شما اجازه میدهد هر بلاک را دقیقا به همان شکلی که هست بردارید اما بین فرچون و سیلک تاچ فقط یکی رو میشه استفاده کرد
    Sharpness : از این اینچنت میشه برای تبر هم استفاده کرد که باعث افزایش دمیج میشه

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑹ اینچنت های مخصوص الایترا

    Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست 
    Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد  

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑺ اینچنت های مخصوص چوب ماهیگیری

   Luck of the Sea : شانس به دست آوردن آیتم‌های به درد نخور را کاهش و درعوض احتمال گرفتن آیتم‌های گرانبها را افزایش می‌دهد.
   Lure : بازه زمانی میان گرفتن یک ماهی یا هر آیتم‌ دیگر را از آب کاهش می‌دهد.
   Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست 
   Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد  

╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝
⑻ اینچنت های مخصوص ترایدنت

    Impaling : مقدار آسیب رسانی به ماب‌هایی که در اقیانوس اسپاون می‌شوند را افزایش می‌دهد.
    Loyalty : دیگر نیازی نیست بعد از هر بار پرت کردن ترایدنتتان سراغش بروید. خودش به دستان شما برمی‌گردد!
    Channeling: هر بار ترایدنتتان را در هوای طوفانی به سمت یک ماب پرتاب کنید یک رعد و برق نیز به او زده می‌شود. بدین ترتیب می‌توانید کریپرها را شارژ کنید.
    Unbreaking : سرعت آسیب دیدن تجهیزات را کاهش می‌شود و آخرین لولش 3 هست 
    Mending : با این اینچنت میشه با کمک اکس پی آرمور ها و تولز هارو ترمیم کرد  
    Riptide : در هوای بارانی، برفی یا زمانی که مشغول شنا کردن هستید با استفاده از پرتاب کردن ترایدنتتان می‌توانید تلپورت کنید. روی زمین بهتر است از معجون اسلو فالینگ استفاده کنید تا آسیب ناشی از فرود آمدن شما را نکشد.